KALİTE HEDEFLERİMİZ

KALİTE HEDEFLERİMİZ

  1. Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulanmasını sağlayarak meslek yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak.
  2. Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek.
  3. Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini teşvik etmek.
  4. Eğitim – öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek.
  5. Çağdaş eğitim ortamı sağlanarak eğitimde niteliğin arttırılmasını sağlamak.