Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri

Teknisyen

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Memur (Ş)

Bilgisayar İşletmeni