Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

İdari Personel

Teknisyen

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Yüksekokul Sekreteri

Memur (Ş)

Bilgisayar İşletmeni