Okulumuz Hakkında

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu (KMYO); Düzce Üniversitesi’nin 2006 yılında eğitime açılmasıyla Kaynaşlı’ da 2007 yılında başlatılan meslek yüksekokulu kurma çalışmaları sonucunda,    2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d- 2. maddesi uyarınca 2008 yılında kurulmuştur.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, öğrencileri alanlarında uzmanlaşmaya ve güncel teknolojiyi kullanarak bilgilerini sürekli yenilemeye yönlendirmek; alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerini sorumlu meslek elemanı anlayışı ile birleştirerek, toplumda yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulumuz Kaynaşlı Belediyesi’nin Düzce Üniversitesi’ne tahsis ettiği, toplam 3500 m2 alana sahip olan hizmet binası katında faaliyet göstermektedir. İlk kurulduğunda Harita ve Kadastro, Yapı Ressamlığı ve Lojistik Programları aktif iken, zaman içerisinde Dış Ticaret, Çevre Koruma Kontrol Geleneksel El Sanatları, Polimer Teknolojileri ve Acil Durum ve Afet Yönetimi programlarını da bünyesine dâhil etmiştir.

 

Kalite Politikamız

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olarak; iç ve dış paydaşlarımızla uyumlu bir strateji oluşturularak ülkemiz ve üniversitemiz misyon ve vizyonunu temel alan; etik değerlere bağlı; araştırmacı, girişimci, sektörün mevcuttaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yenilikçi bireylerin yetiştirilmesine tüm imkanlarımızı seferber etmek temel kalite politikamızdır.

 

Kalite Hedeflerimiz

  • Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulanmasını sağlayarak meslek yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak.
  • Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek.
  • Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini teşvik etmek.
  • Eğitim – öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek.
  • Çağdaş eğitim ortamı sağlanarak eğitimde niteliğin arttırılmasını sağlamak.

Kalite Güvencesi Politikası

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olarak; Düzce Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ışığında genel ve birim kalite politika ve hedefleriyle uyumlu olarak kaliteyi kurum kültürü olarak benimseyen ve tüm süreçlerine dahil eden, sürekli iyileştirme felsefesi ile kendisini analiz ederek değerlendiren ve geliştiren tüm paydaşların memnuniyetini ve tam katılımını esas alan hizmetler sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikamızdır. 

 

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir mesleki eğitim kurumu olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

 

Vizyon

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir mesleki eğitim kurumu olmaktır.