Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

ŞABLON YAZILAR KILAVUZU

2.1.d.Ders Bilgi Formu.doc.YÖNETİMSEL İŞLER

1.1.Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Logo

1.2.Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Program Adları

1.3.Ders Programı
1.4.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları
1.5.Görüş Tutanakları
1.8.Harcama Yetkilisi Vekaleti  
1.9.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti
1.11.Kayıtta Kullanılan Belgeler
1.12.Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler
1.13.Cüppe İade Tutanağı
1.14.Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları
1.15.Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları 
 
2.EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER
2.1.Öğretim Programı Değişikliği
       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)
       b.Program Kurulu Kararı                            (Bkz.1.4.b)
2.2.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri
       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)    
2.4.Mazeret Sınav Formu
2.5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi
2.6.Sınav Evrakları
       b.Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)
       c.Notbildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)
2.8.Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre
2.10.Staj Rapor Dosyası
      c.İlk ve Acil Yardım Programı Yaz Stajı Rapor Dosyası (Henüz hazırlanmamıştır)
2.11.Ders Görevlendirmesi
 
3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER
3.1.Araştırma Formu (Kurum dışı çalışmalar için) - Sağlık Bakanlığına Bağlı Birimlerde Yapılacak Çalışmalar İçin
3.2.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar
 
4.MALİ İŞLER
4.1.Doğrudan Temin
4.2.Telefon Faturası
      b.Performans
4.3.Bütçe Hazırlık Aşamaları
 
5.DİĞER
5.1.Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)