Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Kalite Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; kurum vizyonu, misyonu doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında yönetimin temsil edilmesi, yönetim adına kalite ile ilgili tüm hususları planlanması, uygulaması, refakat edilmesi, koordine edilmesi ve sonuçlarının raporlanması.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında ve geliştirilmesinde görev almak ve kalite hedeflerine uygun çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • 2-Kalite politikasının çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak.
 • 3-Kalite dokümantasyonunu mevzuatlara uygun olarak hazırlamak.
 • 4-Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarını dağıtımını ve güncellenmesini takip etmek.
 • 5-Talep edilen ve yenilenmesi istenen formları güncellemek.
 • 6-Uygun olmayan hizmetlerle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (döf) başlatılmasını, birimler arası koordinasyonu, görüş alış-verişini ve uygunsuzlukları tespit etmek ve takibini yapmak.
 • 7-Kalite politikasının, kuruluşun her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasını sağlamak.


Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Kalite Komisyonu          

BAŞKAN        :Öğr.Gör. Ali KURU             

ÜYE               :Öğr.Gör. Burak YÜKSEL

ÜYE               :Öğr.Gör. Sude S. BALKANCI

ÜYE               :Bil.işl. Mahmut BOZKURT

ÜYE               :Öğrenci Dilara AK