Yapı Ressamlığı

Program Hakkında

Günümüzde teknolojik gelişmeler ve yoğun rekabet koşulları tasarım ve uygulamaya da yansımıştır. İnsanların yapılan ya da tasarlanan her ortamda farklılık araması mimar ve mühendisler tarafından göz ardı edilemez hale gelmiştir. Mimari projelerde farklılığı yakalamak için hızlı ve farklı alternatifler üretmek, üretilen alternatifler üzerinde tartışabilmek Bilgisayar Destekli Çizim olmadan da çok mümkün olmamaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler çizim ve tasarımı kolaylaştıran programların da ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Mimari tasarım amaçlı bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim, özellikle mimari proje ofislerinde mesleki altyapısı olan ve bilgisayarla tasarım yapma yeteneğine sahip, yeni gelişmeleri takip edebilen ve hızlı bir şekilde kendisi yenileyebilen teknik eleman ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Yapı Ressamlığı Programı, Mühendisler ve Mimarlar tarafından tasarlanmış olan inşaat ön projelerini, uygulama ve detay projelerini, inşaat teknolojisi ile ilgili edindiği teknik bilgileri de kullanarak, istenilen ölçülere göre güncel Bilgisayar Destekli Programlar ile çizebilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İlk olarak 2008 yılında öğrenci almaya başlayan programımız yüksek oranda tercih edilme özelliğine sahiptir.

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenebilmekte, zorunlu ve seçmeli olarak da farklılık gösterebilmektedir. Programımızda bilgisayar destekli çizim, mimari uygulama projesi, ölçme bilgisi, maket yapımı, yapı malzemeleri, imar bilgisi, bina bilgisi, yapı teknolojisi, röleve ve restorasyon,  şehir ve bölge planlama, yapı maliyeti, mimaride detay, taşıyıcı sistem tasarımı ve betonarme uygulama projesi gibi çok geniş bir yelpazeye sahip ve yapı üretim süreci ile ilgili her türlü bilgiyi içeren mesleki dersler öğrencilerimize verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler AutoCad, ArchiCad, 3D Home, İdeCad, Sta4Cad, Photshop, Oska hakediş, 3DMax, Lumion ve Sketchup gibi birçok güncel ve fonksiyonel bigisayar destekli çizim programını öğrenerek sektörel anlamda tercih edilebilirliklerini fazlasıyla arttırabilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz Belediyeler gibi resmi kurumlarda, özel mühendislik ve mimarlık bürolarında çalışabilmektedir. Ayrıca mezun konumda olan Yapı Ressamlığı Teknikerleri kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Mimarlık Bölümlerine geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

Programın en önemli özelliği Türkiye’de aktif olan tek Yapı Ressamlığı Programı olmasıdır. Yapı Ressamlığı Programını tercih edecek öğrencilerin görme keskinliğine, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü içgüdümle kullanabilme, zihinde canlandırma ve düzgün çizim yapabilme yeteneklerine sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Amaç

Güncel mesleki bilgisayar teknolojilerine hakim, gelişen teknolojiyi takip edebilecek nitelikte olan, inşaat teknolojileri ile ilgili yeterli donanıma sahip, özellikle tasarlanmış mimari projeleri imar yönetmeliklerine ve yapım tekniklerine göre detaylı bir şekilde çizebilen, 3 boyutlu düşünme yeteneği gelişmiş, karşılaştığı sorunların çözümünde kullanacağı yöntemi nasıl bulacağını bilen, mesleki yeniliklere açık Yapı Ressamlığı Teknikerleri yetiştirmektir. 

Hedef

Bilgisayar destekli mimari tasarım teknolojilerindeki en son gelişmelerin aktif bir şekilde kullanıldığı, inşaat teknoljilerinde gelişmelerin sürekli takip edildiği, güncel bilgilerin kullanıldığı, sürekli gelişime açık, bilgiye ulaşabilen,bilgiyi üreten ve paylaşan örnek ve öncü bir program olmaktır.

Eğitim Dili

Türkçe

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız (Bologna Bilgi Sistemi)