Dış Ticaret

Program Hakkında

Dış Ticaret Programı, 2010-2011 akademik döneminde uygulanmaya başlayan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

Eğitimin süresi 2 yıl olup, öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik ve pratik olarak sürdürülür. Dış ticaret programında ihracat ve ithalat uygulamaları, bunların vergilendirilmeleri ve muhasebeleştirilmeleri başta olmak üzere; gümrük mevzuatı, temel iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık, lojistik ve mesleki İngilizce gibi dersler okutulur.

Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası Dış Ticaret Meslek Elemanı olarak başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle disiplinli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için; dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gereği aşikârdır.

Globalleşmeyle birlikte gerek malların, gerekse sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımının sağlanması, ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye de yıllar itibariyle dünya dış ticaret hacmindeki payını arttırmaktadır. Günümüzde global piyasalarda önemli bir aktör olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, dış ticaret konusunda yetişmiş kalifiye işgücüne her geçen gün daha fazla gerek duyulmaktadır. Bu doğrultuda program, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Amaç

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve mevzuat gereksinimleri doğrultusunda, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmek.

Hedef

Dış Ticaret alanında eğitimin önemini arttırmak, Dış Ticaret Programının diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, güvenli, toplumsal değerleri bilen birey yetiştirici bir program olmak.

Eğitim Dili

Türkçe

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız (Bologna Bilgi Sistemi)