Anket Analiz Raporları

YÖKAK 2020 yılı KGBR ile KMYO Kalite Komisyonu Kıyaslama Raporu

Kalite algısı ve beklentisi anketi raporu şubat 2021

KMYO Lider etkililik değerlendirme anketi analiz raporu 2021

Lojistik Programı Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi Analiz Raporu (2020-2021)

Öz Değerlendirme Anketi Analiz Raporu (2021)

KMYO Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi Analiz Raporu (2021)

Kurum İçi Kalite Bilinci Anket Analiz Raporu (2021)

KMYO Hedefler (Stratejik Plan) İzlence Raporu (2021)

Kalite Eylem Planı İzlem Raporu (2021)

Kalite algısı ve beklentisi anketi raporu şubat 2022

KMYO Lider etkililik değerlendirme anketi analiz raporu 2022

Öz Değerlendirme Anketi Analiz Raporu (2022)

Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi

KMYO Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi Analiz Raporu (2022)

Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi

Kurum İçi Kalite Bilinci Anket Analiz Raporu (2022)

KMYO Hedefler (Stratejik Plan) İzlence Raporu (2022)

Kalite Eylem Planı İzlem Raporu (2022)

Kalite algısı ve beklentisi anketi raporu şubat 2023

Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi

KMYO Lider Etkililik Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2023

KMYO-AN-015 GÜVENLİK VE HİZMETLİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ RAPORU 2023

Öz Değerlendirme Anketi Analiz Raporu (2023)

Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi

KMYO Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi Analiz Raporu (2023)

KMYO-AN-018 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu (2023)

KMYO-AN-008 Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Analiz Raporu (2023-2024 Güz)

Kalite Eylem Planı İzlem Raporu (2023)

KMYO Hedefler (Stratejik Plan) İzlence Raporu (2023)

Öğrenci Program Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi

KMYO Lider Etkililik Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2024