Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

2022 YILI YAZ STAJI

 

 ÖNEMLİ

1- Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 salgın nedeniyle 2022 yılı yaz staj başvuru evrakları teslimi İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise FORM- 026 (FR026) doldurarak faks (380 544 2812) veya mail (ogrenciisleri.kmyo@duzce.edu.tr)  olarak da kabul edilecektir. Başvurunuzun kabul/ret  edildiğine dair size staj başlangıç tarihinden önce mail gönderilecektir. Staj başlama tarihinden 10 iş günü önceden evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

2- İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise; 

Evraklar doldurarak faks (380 544 2812) veya ail (ogrenciisleri.kmyo@duzce.edu.tr)  olarak da kabul edilecektir.  Başvurunuzun kabul/ret  edildiğine dair size staj başlangıç tarihinden önce mail gönderilecektir. Fakat ödemelerin yapılabilmesi için asıl evrakların kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Lojistik Programı öğrencileri işlem basamakları için tıklayınız.

STAJDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1 - Zorunlu Staj Başvuru Formları İŞ YERLERİNE doldurulduktan sonra, formlar önce ilgili Program Koordinatörüne imzalatılır. Program koordinatörleri staj formlarını kontrol edip uygun bulduğu takdirde en geç staj başlangıç tarihinden 1 (bir) hafta önce Yüksekokulumuz Muhasebe birimine teslim etmelidirler.

Staj yapılabilecek tarihleri aşağıda listelenmiştir.

Dönem Başlangıç Tarihi  Bitiş Tarihi  
1 13.06.2022 27.07.2022

 

2 04.07.2022 17.08.2022  
3 18.07.2022 26.08.2022  
4 01.08.2022 12.09.2022  
5 08.08.2022 19.09.2022  

 

Resmi tatil nedeniyle staj süreleri uzatılmıştır.

Staj Başvuru Formu(FR-026) için tıklayınız.

Lojistik programı staj formu(FR-028) için tıklayınız.

!!! İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise form1 doldurarak muhasebeye teslim etmeniz yeterlidir. Staj Kabul ve Sözleşmesini doldurmaya gerek yoktur.

 İşveren Ücret Durumu  Devlet Katkısı  Doldurulacak Form
 Kamu Kurumu  Veriyor  Yararlanamaz  Form-026 (FR-026)
 Kamu Kurumu  Vermiyor  Yararlanamaz  Form-026 (FR-026)
 Özel Sektör  Veriyor  Yararlanmak istiyor  Staj Kabul ve Sözleşme Formu
 Özel Sektör  Veriyor  Yararlanmak istemiyor  Form-026 (FR-026)
 Özel Sektör  Vermiyor  Yararlanamaz  Form-026 (FR-026)

2- İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise:

Staj Kabul ve Sözleşme Formunun ilgili yerleri doldurulduktan sonra öğrenci, işveren, danışman, bölüm başkanı ve yüksekokul müdürü tarafından imzalandıktan sonra muhasebe birimine teslim edilecektir. Staj Kabul ve Sözleşme Formu için tıklayınız. (İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise bu form doldurulamayacaktır.)

 Dikkat Edilecek Hususlar

A- Staj kabul ve sözleşme formu 3 nüsha (3 takım) olarak işletmede, öğrencide ve meslek Yüksekokulunda kalacak şekilde düzenlenmelidir.

B- Staj kabul ve sözleşme formunun her sayfasında öğrencinin, işletmenin ve staj koordinatörünün parafı bulunmalıdır.

C- İşletme tarafından ödenecek ücret öğrencinin banka hesabına yatırılmalıdır.

D- İşletme tarafından öğrenci adına yatırılan staj ücreti dekontu muhasebe birimine elden teslim edilmelidir. (dekont içeriğinde mutlaka öğrenci hesap numarası, öğrencinin adı-soyadı, yatırılan tutar ve staj ücreti ifadesi yazılmalı).

E- Tüm evrakların asıllarıyla işlem yapılmaktadır. Kargo, faks vb. ile işlem yapılamamaktadır. (Bu madde 2020 Yılında uygulanmayacaktır.) 

F- Kamu kurum ve kuruluşları devlet katkısından faydalanamamaktadır. (Kamu Bankaları, Belediyeler vb.)

 STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Staj defteri devam çizelgesi günlük olarak doldurularak, iş yeri sorumlusuna imzalatılacaktır.

2- İzinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün üst üste devamsızlık yapan ya da staj dönemi boyunca staj süresinin % 10’u oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilir. Yani 30 iş günü süren stajda öğrenciler en fazla 2 gün devamsızlık yapabilir.

Staj dosyası için tıklayınız.

Lojistik Programı staj dosyası için tıklayınız.

STAJDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Staj dosyaları öğrenciler tarafından muhafaza edilip staj mülakatında ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından teslim alınır.

    Mülakat Tarihi: Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.