Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği


Endüstri Mühendisliği

     Endüstri Mühendisliği ya da bir diğer adıyla sanayi mühendisliği (Industrial Engineering),hizmet ve sanayi alanlarındaki insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan birbiriyle bağlantılı sistemlerin programlanması,geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi ile ilgilenir. Sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi ve yorumlanması için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanan mühendislik bilim dalıdır. Endüstri mühendislerinin temel prensipleri, enerji, malzeme ve zaman türündeki kaynakların, en yüksek verimlilik ile kullanılması ve mühendislik alanındaki çalışmalarda kalitenin artırılması esaslarına dayanmaktadır.Endüstri mühendisliği parça ya da kısım odaklı değil, sistemler bütününü komple olarak göz önünde bulundurarak çalışmalar yapar.

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği

     Yönetim Bilişim Sistemleri veyahut yaygın olarak bilinen adıyla , bilgisayar temeline dayanan bütünleşik bir sistemidir. Her an ulaşılabilecek bilgiler, tek bir sistem tarafından değil birçok alt sistemin birleşimi tarafından işlenir ve insan ile bilgisayar arasında karşılıklı bir alışveriş ve etkileşim vardır. Management Information Systems ‘ın bir işletme içerisinde;kontrol düzeyinde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış kararları desteklemek, üst yönetimin planlama amaçlarına da katkıda bulunmak, karar verme sürecine geçmişteki ve mevcut veriler yardımıyla katkıda bulunmak, departmanlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak,is performanslarının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmek gibi pek çok özelliği vardır. Yönetim Bilişim Sistemleri işletmenin genelini incelerken Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar. Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar. İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar. Ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımını,makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini,ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlar. Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar.