Yüksek Lisans Müfredatı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programı 2016-2017 akademik yılının bahar dönemi açılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans eğitimi Düzce Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesi altında Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde verilmektedir. Alanlarında uzman akademik kadromuz öğrencilere gerek akademik geçmişlerinden yola çıkarak gerekse özel sektörde edinmiş oldukları tecrübeleri kapsamında eğitim vermektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezli programımız hakkında gerekli tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezli Başvuru Koşulları

Başvuru Formu üzerinden online başvuru yapılıp, çıktısı Enstitü‘ye teslim edilecektir. (Online başvuru esnasında bilgiler aşağı ve yukarı yuvarlama yapılmadan girilecektir. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Transkriptlerinde 100’lük notu bulunmayanlar Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosuna göre giriş yapacaklardır).

      Başvuru Tarihleri 

Başvuru tarihleri: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında olup, Enstitü'ye bizzat yapılacaktır. 

Başvurularla ilgili bilgiler, sonuçların ve yedeklerin açıklanması gibi bütün duyurular Enstitümüzün web sayfasından yapılmaktadır (https://lisansustu.duzce.edu.tr). Adaylar belirtilen web sayfasını takip etmek ve gereken işlemleri orada yazdığı gibi yapmakla sorumludur. E-başvuru sisteminde sonuç açıklama ya da süreçle ilgili duyuru yayınlanmayacaktır. 
NOT: Müracaatlar online olarak süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar Online başvuru yapmadan önce mezuniyet bilgilerini E-Devlet’ten kontrol etmelidir. Mezuniyet bilgileri gözükmeyen ya da mezuniyet notu ile transkriptteki notu farklı olanlar mezun oldukları Üniversiteleri aracılığı ile bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerde eksiklik ya da farklılık olan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır. Bu tür durumlarda sorumluluk adaya aittir.

                                          Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

                    Anabilim Dalı                              Programı                          Kontejyan
              
Yönetim Bilişim Sistemleri            Tezli Yüksek Lisans                    25  

                                                      Öğrenci Kabul Şartları

1- Anabilim Dalı’na Ait Şartlar:

•  Lisans derecesine sahip olmak,
•  Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İstatistik, Ekonometri veya İktisat bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak, * Yukarıdaki bölümlerin dışındaki Fakültelerin veya Yüksekokulların dört yıllık bölümlerinden mezun olanlar için Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

•  ALES (Eşit Ağırlık) puan türünden en az 55.00 (Ellibeş) puan almış olmak.
•  Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.
•  Bilimsel hazırlık programı okumasına karar verilen öğrenciler, anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği lisans derslerini alırlar. Bir öğrenci en fazla 6 adet bilimsel hazırlık dersi alabilir.

2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:

•  Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans tezli programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES (Sayısal ve Eşit Ağırlık) puan türünden en az 55.00 (Elli Beş) puan almış olmak.

3- Sınavın Değerlendirilmesi:

•   Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %10 ve lisans not ortalaması %40 değerlendirmeye alınır. 
•   Bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
•   Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ortalamanın 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.

Not: Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adaylar yazılı sınav ve mülâkat kapsamında aşağıda belirtilen konulardan sorumlu olacaklardır: 

•   Yönetim Bilişim Sistemleri ve çalışma alanları,
•   Geçmişten günümüze bilişim sistemlerinin gelişimi
•   İnternet ve Yönetim Bilişim Sistemleri
•   E-Ticaret
•   Arama motorlarının insan hayatı ve işletmelere etkileri
•   Bilişim proje yönetimi

2023 - 2024 Müfredat Dersleri

 

  Ders Tipi Kod Ad Dil T U K A
  Bilimsel Hazırlık
    YBS122 Örgütsel Davranış Türkçe 0 0 0 0
    YBS202 İşletme Finansı Türkçe 0 0 0 0
    YBS203 Programlamaya Giriş Türkçe 0 0 0 0
    YBS206 Pazarlama Araştırmaları Türkçe 0 0 0 0
    YBS207 Veri Yapıları ve Algoritmalar Türkçe 0 0 0 0
    YBS303 Kurumsal Kaynak Planlama I Türkçe 0 0 0 0
              0 0
  Ders Aşaması Zorunlu Dersler
    YBS501 Araştırma Yöntemleri I Türkçe 3 0 3 9
    YBS504 Seminer Türkçe 0 1 0 9
    SEÇMELİ DERSLER
    YBS502 Kurumsal Bilgi Sistemleri Türkçe 3 0 3 7
    YBS503 Bilişim Projeleri Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS509 Araştırma Yöntemleri II Türkçe 3 0 3 7
    YBS510 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik Türkçe 3 0 3 7
    YBS511 Dijital Dünyada Yeni Ürün Tasarlama ve Geliştirme Türkçe 3 0 3 7
    YBS515 Kurumsal Kaynak Planlaması Türkçe 3 0 3 7
    YBS517 Örgütlerde Stratejik Liderlik Türkçe 3 0 3 7
    YBS518 Sistem Analizi ve Tasarım Türkçe 3 0 3 7
    YBS520 Stratejik Planlama Teknikleri Türkçe 3 0 3 7
    YBS526 Bilişim Sistemleri Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS527 Bilgi Güvenliği Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS528 Bulut Bilişim Teknolojileri Türkçe 3 0 3 7
    YBS529 Digital Entrepreuership Türkçe 3 0 3 7
    YBS530 Dijital ve Sosyal Medya Stratejisi Türkçe 3 0 3 7
    YBS531 Dijital Çağda Finansal Yönetim Türkçe 3 0 3 7
    YBS533 Gelişmiş Operasyon Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS532   Elektronik Ticaret ve Dijital İş Modelleri  Türkçe 3 0 3 7
    YBS534 Güncel Karar Verme Teknikleri Türkçe 3 0 3 7
    YBS535 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemi Türkçe 3 0 3 7
    YBS536 İstatistiksel Veri Analizi ve Uygulamaları Türkçe 3 0 3 7
    YBS537 İş Analitiği ve Karar Verme Türkçe 3 0 3 7
    YBS538 İş Analizi Türkçe 3 0 3 7
    YBS539 İş Zekası ve Uygulamaları Türkçe 3 0 3 7
    YBS540 Örgütlerde Dijital Dönüşüm Türkçe 3 0 3 7
    YBS541 Örgütlerde Teknoloji Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS542 Stratejik Maliyet Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS543 Stratejik Pazarlama Yönetimi Türkçe 3 0 3 7
    YBS544 Üretim Bilgi Sistemler Türkçe 3 0 3 7
    YBS545 Veri Analitiği ve Muhasebe Bilgi Sistemi Türkçe 3 0 3 7
    YBS546 Veri Madenciliği ve Uygulamaları Türkçe 3 0 3 7
    YBS547 Yapay Zeka Uygulamaları Türkçe 3 0 3 7
    YBS548 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Araştırmalar Türkçe 3 0 3 7
    YBS549 Yönetim Bilişim Sistemlerinin Teorik Temelleri Türkçe 3 0 3 7
    YBS550 Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 3 0 3 7
  Tez Aşaması   Zorunlu Dersler          
    LEE 500 Uzmanlık Alan Dersi (YL) Türkçe 4 0 0 10
    LEE 501 Tez Çalışması (YL) Türkçe 0 1 0 20
              0 30