Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukukunun Tarihi Gelişimi

İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin her geçen gün artması ile birlikte artık bilgi toplumunda gelişen ve değişen dünyada “bilişim” kavramının ortaya çıktığı günden bu yana kendi ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerini yaratmış, buna bağlı olarak da bilişim hukuku doğmuştur.Bilişim yolları kullanılarak;  teror orgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.Ülkemizde internet ve bilişim sektorü ile ilgili olarak gerekli hukuksal zemine geç ulaşılmış olmasının nedeni, hukuk kurallarının bir anlamda olayları takip etme zorunluluğudur.Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük sorun ise var olan mevzuatın yetersizliği yanında, mevcut pozitif hukuk normlarına işlerlik kazandıracak uygulamaların, ihtiyaca cevap verecek derinlikte olmama sorunudur.

YBS VE BİLİŞİM HUKUKU

Üniversitemizde 3. Ve 4. Sınıfta alınabilen 6 akts olan seçmeli bir derstir.

Bilişim Suçu Türleri

Bilişim suçları amaçlarına ve yontemlerine gore çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna gore bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz.

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kotüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terorist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

 

ÖRNEK OLAY

Türkiye'de meydana gelen bir intihal olayında İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, yazdığı bir kitapta intihal yaptığı gerekçesiyle 2003 yılında iki ay meslekten men cezası almıştı. 2004 yılında ise rektörlükten alınmıştı.


Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi X hocası 4 yıldır üzerinde çalıştığı kitabını sonunda tamamlamıştır. Sadece basıma göndermesi kalmıştır.Derse gittiğinde öğrenciler geçen haftaki ders sunumlarını hocadan isterler. Hocada sınıftaki y isimli öğrencisini odasına sunumları almak için gönderir.Y öğrencisi slaytları aldıktan sonra hocanın bilgisayarını karıştırırken hazırlamış olduğu kitabı bulur ve kopyalar.Odadan çıkar ve sınıfa gider. Kitabı hocadan önce basıma vermenin yollarını arar. Z adlı bir basım evi kitabın basımını kabul eder.


Aradan kısa bir süre geçtikten sonra kitap basılır ve piyasada satılmaya başlar. Hoca basılan kitabını görünce polise başvurur. Polisin araştırmaları sonucu belgelerin kopyalandığı anlaşılır. Bu arada hoca Y adlı öğrenciye bilgisayarını kullanması için verdiğini hatırlar. Y öğrencisini göz altına alan polis öğrencinin suçlu olduğunu anlar. Hoca öğrenciden davacı olur. Öğrenci gerekli cezayı alır.

Türkiye’de Bilişim Hukuku

Ülkemize baktığımızda Bilişim Hukuku Türk Ceza Hukuku’na ilk kez 1991 yılında 3756 sayılı kanunun 525. maddesi ile girmiştir. Bilişim alanında işlenen suçlar bu maddede düzenlenmiş ve bilişim suçları adını almıştır. Beş ayrı suç tipi belirlenmiş olup bu maddeler;

 1. Sistemde yer alan ve sır teşkil eden bilgiyi hukuka aykırı olarak elde edip öğrenmek,
 2. Başkasına zarar vermek için sistemde bulunan bilgileri kullanmak, nakletmek, çoğaltmak,
 3. Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadı ile sistemi ve unsurlarını tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak, yanlış biçimde işlemesini sağlamak,
 4. Sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlamak, dolandırıcılık,
 5. Sistemi kullanarak sahtecilik yapmak olarak düzenlenmiştir.