Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve MIS

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) ve MIS

ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning – ERP), firmanın amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri isteklerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir biçimde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını içinde barındıran bir yazılım sistemidir.

            Üretim firmaları, firmanın tüm işlerini koordine etmek ve ortak bir merkezden yönetebilmek için ERP sistemlerini kullanır. Firmanın tüm birimleri ortak bir bilgisayar sistemi altında toplanarak farklı birimlerin ortaklaşa veri paylaşımını sağlar. ERP yaklaşımında veri, tıpkı bir üretim firmasına hammaddenin girip işlenerek ürün olarak çıkması gibi, firmaya girer ve farklı departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür.

            ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılsa da, günümüzde çok daha geniş çevrelerde kullanılmaktadır. Firmaların, alanlarının ne olduğu önemli değildir. Üretim yapan firmalar, satış yapan firmalar, vakıflar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya varlığı olan diğer tüm kuruluşlar ERP sistemlerini kullanabilirler. 

Kurumsal Kaynak Planlama

ERP Sistemlerinin Temel Özellikleri

 • ERP sistemleri, web tabanlı veya klasik client/server  mimarisi için hazırlanmış bir yazılım paketi ile desteklenmektedir.
 • ERP, bir işletmenin hemen bütün süreçleriyle entegre olmaktadır.
 • ERP sistemleri, işletmenin işlem süreçlerinin tamamını hemen işleyebilmektedir.
 • ERP sistemleri , geniş bir veri tabanı kullanmaktadır.
 • ERP sistemleri, verilere gerçek zamanlı ulaşıma izin vermektedir.
 • ERP paylaşıma dayalı özellikleri sayesinde diğer işletmelere eş zamanlı çalışma imkanı yaratmaktadır.
 • ERP çeşitli uygulama modelleri sayesinde işletmenin her fonksiyonu içine entegre olabilmektedir.
 • ERP sistemleri sunucu/istemci teknolojisine dayalı bir yapı ile coğrafi olarak birbirinden farklı birim ve bölümlerde kullanılabilmektedir.

ERP Modülleri

 • Sistem Yönetimi
 • Malzeme Yönetimi
 • Genel Muhasebe
 • Üretim Yönetimi
 • Nakit Yönetimi
 • Alış Faturalama ve Teslimat
 • Satış Faturalama ve Sevkiyat
 • Müşteri Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Planlama
 • Maliyet Muhasebesi
 • Alış Siparişleri
 • Satış Siparişleri

Management Information System (MIS) Bölümünde ERP

Düzce Üniversitesi Management Information System (MIS) bölümünde ERP, 3.sınıf güz döneminde “Kurumsal Kaynak Planlama I” ve 3.sınıf bahar döneminde “Kurumsal Kaynak Planlama II” zorunlu ders olarak verilmektedir. Derslerin kredisi 6 AKTS’dir.

MIS Bölümü ERP Ders İçeriği

Kurumsal Kaynak Planlama I

  İşletmeye genel bakış, ERP ye giriş, ERP’nin temel kavramları, zararları ve faydaları, ERP teknolojileri, Fonksiyonel Modüller ; İnsan Kaynakları Yönetimi, Finans Yönetimi, Fonksiyonel Modüller; Satın alma ve Envanter Yönetimi, Fonksiyonel Modüller; Depo ve Ulaştırma Yönetimi, Fonksiyonel Modüller; Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Planlama, Fonksiyonel Modüller; Kalite Yönetimi, Fonksiyonel Modüller; Üretim Planlama ve Kontrol Fonksiyonel Modüller; Satış ve Satış Sonrası Hizmet Yönetimi, Fonksiyonel Modüller; Müşteri İlişkileri Yönetimi, kurulum ve yaşam ömrü

Kurumsal Kaynak Planlama II

ERP paketi seçimi, ERP proje takımları, danışmanlık, ERP tedarikçi ve müşterileri, iş süreçleri yeniden mühendislik ve modellenmesi, içerik ve bilgi yönetimi, veri madenciliği, iş zekası ve analitik analizler, ERP uygulamaları; üretim sektörü, ERP uygulamaları; hizmet sektörü, ERP de güncel yaklaşımlar