Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim Bilişim Sistemleri Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim Bilişim Sistemleri Sıkça Sorulan Sorular

1. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü nedir?

Yönetim bilişim sistemleri, İşletme ve bilişim biliminin iç içe geçtiği bir alandır. Bu alandaki amaç bilişim sistemlerini yönetecek olan bireyler yetiştirmektir. İşletme ve bilgisayar derslerinin entegrasyonu ile geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ne zaman açılmıştır?

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2014 senesinde eğitim vermeye başlamıştır. Bölümümüz Türkiye’de açılan 5. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olma özelliğindedir.

3. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hangi fakültede eğitim vermektedir?

Üniversitemizde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü işletme Fakültesi bünyesi içerisindedir.

4. Bölümümüze kimler kayıt yaptırabilir?

ÖSYM tarafından belirlenen EA puan türü üzerinden kontenjanlarını doldurmaktadır. Yine ÖSYM tarafından belirlenen puanlara uyum sağlayan adayların tercih sonuçlarında bölümüze kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıtlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedirler.

5. Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi lisans eğitimi sürecinde hangi derslerin eğitimini alır?

Lisans dersleri için tıklayınız.

6. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezuniyet koşulları nelerdir?

Lisans öğrenimi boyunca toplamda 240 AKTS (isteğe bağlı staj ve bitirme projesi dahil)’lik dersten başarı ile geçmesi veya 240 AKTS (bitirme projesi ve son dönemde alınan 18 AKTS’ lik ders dahil) ve ders planlarında belirlenen projeler ve devam zorunluluklarını sağlamaları halinde mezun olabilmektedir.

7. Ders programı içeriği nasıldır?

Ders programı içeriği için tıklayınız.

8. Ders geçme koşulları nelerdir?

Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu belirlenir. Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir: 
90-100 AA 4.00 Pekiyi 
85- 89 BA 3.50 İyi-Pekiyi
80- 84 BB 3.25 İyi 
70- 79 CB 3.00 Orta-iyi 
60- 69 CC 2.50 Orta 
55- 59 DC 2.25 Geçer-Orta
50- 54 DD 2.00 Geçer 
40-49 FD 1.50 Geçmez 
39 ve aşağısı FF 0 Geçmez.

9. Akademik kadro hakkında genel bilgiler nelerdir?

Akademik kadro için tıklayınız.

10. Bölüm mezunların unvanı ne olur?

Yönetim bilişim sistemleri bölümünde eğitimini tamamlayan kişilere lisans diploması verilir ve Yönetim Bilişim Uzmanı unvanını alırlar.

11. Yönetim Bilişim Sistemleri İş Olanakları nelerdir?

Bölümden mezun olmaya hak kazanan ve kendisini lisans öğrenimi boyunca alanında geliştiren kişiler;

Bilişim Alanındaki Meslek Dalları;

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı,

Programcı,

Veri Tabanı Uzmanı,

Sistem Analisti ve Tasarımcısı,

Veri Tabanı Analisti,

SEO Uzmanı,

İş Zekâsı Uzmanı

Network Uzmanı,

Ağ Sistemleri Yöneticiliği,

Veri Bilimci (Veri Analisti)

IT Uzman vb. gibi unvanlarda görev yaparlar.

Yönetim Alanındaki Meslek Dalları;

İnsan Kaynakları Uzmanı / Yöneticisi,

İş Geliştirme Uzmanı / Yöneticisi,

Proje Yöneticisi,

Satış Pazarlama Uzmanı / Yöneticisi,

İş Analisti,

ERP Uzmanı / Yöneticisi, unvanlarında görev yaparlar.

12. Yönetim Bilişim sistemleri Yüksek Lisansa (Tezli) başvurma koşulları nelerdir? 

Tezli Yüksek Lisans: 

1. Anabilim Dalı’na Ait Şartlar:

• Lisans derecesine sahip olmak, 
• Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İşletme Mühendisliği Bölümü, İşletme Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstatistik Bölümü, Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü dışından gelenlere Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.

2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:

Yüksek Lisans programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES (Sayısal ve Eşit Ağırlık) puan türünden en az 55.00 (Elli Beş) puan almış olmak.

3. Sınavın Değerlendirilmesi:

 a-Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50'si, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucunın %10'u ve lisans not ortalaması %40'ı değerlendirmeye alınır. 
b-Bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar. 
c-Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ortalamanın 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.

13. Yönetim Bilişim sistemleri Yüksek Lisansa (Tezsiz) başvurma koşulları nelerdir?

1. Anabilim Dalı’na Ait Şartlar: Lisans derecesine sahip olmak.

2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu: ALES puanı aranmamaktadır

3. Sınavın Değerlendirilmesi: Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.

14. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün derslikleri, laboratuvarları, ibadethaneleri ve sosyal alanları hakkında bilgiler nelerdir?

Fakültemiz tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış 28 derslik mevcut olup, bölümümüz 2 dersliği kullanmaktadır. Dersliklerin tamamında projeksiyon cihazı ve ders sorumlusunun kullanabileceği ve internet erişimi olan 1 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bu dersliklerin haricinde lisans programındaki derslerde kullanılan 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarın toplam öğrenci kapasitesi 40 kişiliktir. Fakültemiz içerisinde kantin, fotokopi merkezi, mescitler, abdesthaneler ve çalışma salonu da bulunmaktadır.

15. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nerededir ve ulaşım olanakları nelerdir?

Bölümümüz Düzce Üniversitesi kampüsünde İşletme Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Kampüs içinden de güzergâhı bulunan belediye otobüsleri, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlere ulaşım hizmeti vermektedirler.

16. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün bilgisayar ve internet olanakları nelerdir?

Üniversitemize kayıt olan her öğrenci üniversitemizin sınırsız internet ağından faydalanabilmektedir. Bölümümüze ait olan bilgisayar laboratuvarında bilgisayar kullanmayı gerektiren işlemlerini rahatlıkla halledebilmektedirler. 

17. Staj olanakları nelerdir?

Bölümümüz öğrencilerine, kurumumuz kararı ile verilen 7+1 eğitim sistemi sayesinde sunulan staj imkânı ile öğrencilerimizin yedi dönem boyunca aldıkları tüm eğitimleri, sekizinci dönemde bölümümüz ile bağlantısı olan kurum ve kuruluşlarda uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Staj uygulamamamızın en büyük avantajı tüm yetkinliklerin kazanıldığı son dönemde olmasıdır. Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önceki adaptasyon sorununun farkında olan ve bu sorunu yok etmeyi hedefleyen bir staj imkânına sahibiz. Öğrencilerimizin, stajlarını verim alabilecekleri kurum ve kuruluşlarda yapmasında uzman akademik kadromuz gereken danışmanlığı memnuniyetle vermektedir.

18. Öğretim ücretlendirmeleri nasıldır? 

Normal Öğretim kontenjanından bölüme yerleşen öğrenciler bir ücret ödememektedirler. İkinci Öğretim kontenjanından bölüme yerleşen öğrenciler güncel ücretlendirme bilgisini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyurular sayfasından takip edebilirler. İkinci Öğretim öğrencilerinin dönem sonunda sınıfları içerisinde ilk %10’luk dilime girmeleri ve alt dönemlerden dersleri olmaması durumunda ödemiş oldukları harçlarının belirli kısmı kendilerine geri ödenmektedir. 
 

19. Hazırlık sınıfı var mıdır? Süresi ne kadardır?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, isteğe bağlı olarak iki dönem süresince İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Verdiğimiz eğitim öğrencilerimize sektörel ve akademik dünyada önemli bir avantaj sağlar. İngilizce bilmek bilişim dünyasının olmazsa olmazlarından biridir gerek derslerde verilen teknik eğitimlerde gerekse global seviyedeki iletişim ihtiyacının karşılanmasının farkında olan kurum olarak yeterli seviyede verilen İngilizce eğitimi sonrasında kendilerini dil konusunda daha fazla geliştirecek bireyler yetiştiriyoruz. 


20. Düzce Üniversitesi Kütüphanesinin hizmetleri nelerdir? Kütüphane nerededir?


Düzce Üniversitesi Kütüphanesi fakültemizin de bulunduğu kampüs içerisinde Sosyal Tesisler binasında yer alır. Düzce Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile bütün öğrenciler kütüphaneye üye olabilir. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir. Kullanıcılara üye kartı verilmemekte, öğrenci kimliği üye kartı olarak kabul edilmektedir. Düzce üniversitesi mensubu olup da üye olanlar kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Öğrenciler 2 kitabı 10 gün süreyle alabilirler. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi’nde işlemleri tamamlanmış 35.000 basılı kaynak,1650 e-kitap bulunmaktadır. Kütüphane 24 saat hizmet vermektedir. Kütüphane binasında aynı zamanda çalışma odası ve bilgisayar destekli çalışma odası da bulunmaktadır. 

21. Düzce üniversitesi yemekhane hizmeti nelerdir? Yemekhane nerededir?

Düzce Üniversitesi yemekhanesi kampüs içerisinde sosyal tesisler binasında yer almaktadır. Üniversitemiz yemekhanesinde I. ve II. öğretim öğrencilerine ve personeline günlük öğle ve akşam olmak üzere 2. ve 4. kap seçmeli olmak üzere 4 türlü yemek hizmeti verilmektedir. Öğrenciler, Öğrenci İşlerinin kayıt döneminde teslim ettiği öğrenci kartlarına bakiye yükletilerek yemekhane hizmetinden faydalanabilirler. 

22. Düzce üniversitesinin spor olanakları nelerdir?

Üniversitemizde 750 seyirci kapasiteli, üst katında kondisyon salonu bulunan, voleybol, futbol, basketbol ve hentbol sahası olarak kullanılabilen kapalı spor salonu bulunmaktadır. Yine öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği tenis alanı, havuz ve sauna alanı bulunmaktadır.

23. Düzce Üniversitesi’nde Eğitim Gören Öğrenciler Nerelerde Yaşarlar?

Üniversitemiz çevresinde öğrencilerimizin barınacakları birçok özel yurt, devlet yurdu, apart daireler, özel daireler mevcuttur.

24. Farabi programı şartları nelerdir?

Farabi programı şartları için tıklayınız.

25. Erasmus programı şartları nelerdir?

Erasmus programı şartları için tıklayınız.

26. Çift Anadal ve Yandal şartları nelerdir, hangi bölümde yapılabilir?

Çift Anadal Programı: Bir önlisans diploma programına kayıtlı öğrencinin diğer önlisans programının, bir lisans programında kayıtlı olan öğrencinin diğer lisans programının veya önlisans programının diplomasını almayı sağlayan eğitim-öğretim programını ifade eder.

  1. Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında ilgili fakülte dekanlığına başvurabilir.
  2. Başvuruda bulunan öğrencinin; Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  3. Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması gerekir.

Öğrenci başka bir çift anadal ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olmalıdır.

 

27. Yandal şartları nelerdir, hangi bölümlerde yapılabilir?

Yan dal,  herhangi bir diploma programına kayıtlı olan öğrencinin,  ilgili bölüm - bölümler içerisinde belirli bir konuda, sınırlı sayıda ders görerek yan dal sertifikası almasına olanak sağlar. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir.  Çift Anadal ve Yan Dal işlemleri “Düzce Üniversitesi Yandal Program Yönergesi” ve “Düzce Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi” hükümlerine göre yürütülmektedir. Bölümümüzün antlaşmalı olduğu Yandal Programları aşağıda liste olarak verilmiştir:

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Görsel İletişim Tasarımı

Bölümümüz öğrencileri Yandal Programını tamamlayabilmeleri için alması gereken dersler şu şekildedir:

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Alabileceği Dersler için tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Endüstri Mühendisliği Bölümünden Alabileceği Dersler için tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Alabileceği Dersler için tıklayınız

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

a) Öğrenciler, duyurulmuş olan yandal programlarına, kayıtlı olduğu anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilirler.

b) Yandal programına başvurular Düzce Üniversitesi akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihleri arasında, başvuru formu ve transkript belgesiyle, ilgili fakülte dekanlıklarına yapılır.

c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki toplam ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

d) Başvuran sayısı fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş ve Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan kontenjanı aşması durumundagenel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Öğrenim esnasında aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yaptırılamaz.