Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları Ne İş Yapar

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları Ne İş Yapar? İçerik Fotoğrafı

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte inanılmaz bir bilgi akışı sağlanmakta ve saniyeler içerisinde birçok veri elde edilebilmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları ise bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri kullanarak Yönetim Bilişim Sistemleri alt yapısını oluşturup, yönetim, bilişim ve işletme alanlarındaki planların uygulanmasını sağlayan, elde edilecek sonuçların değerlendirmesini ve analizini yapan, karşısına çıkan sorunları saptayarak çözüme ulaştıracak olan kişidir.

Kuruluşlar, varlıklarını sürdürüp kendilerini geliştirmek ve ilgili bilgileri saklayıp tutmak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanına ihtiyaç duymaktadırlar.

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Geleceği

Geleceğin Mesleği olarak adlandırılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Avrupa’da yaygın olsa da ülkemizde daha yeni yeni tanınmaya ve ilgi görmeye başlamıştır. Bu nedenle büyük kurum ve kuruluş firmalarında ve devlet dairelerinde MIS (Management Information System) uzmanlarına duyulan ihtiyaçta artmaktadır. İş bulma olanakları da bu sebepten dolayı bir hayli fazladır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanının görevleri

Hedeflere ulaşabilmek için kısa ve uzun planlar oluşturmak,
Bulunduğu işletmenin bilgi verimliliğini artırmak,
Bilgisayar sistemini ve Network ağını kurmak,
Verileri saklayabilmek için donanım ve yazılım sistemlerini oluşturmak,
Takım çalışmasını tasarlayıp yönetmek,
İş süreçlerini yönetmek,
Proje döngüsü yönetimine hakim olmaktır.
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANININ MESLEKLERİ
Sistem Analizi ve Tasarımı (System Analysis and Design)
Küresel Bilgi Sistemleri (Global Information System)
İnsan- Bilgisayar İlişkileri (Human – Computer Interactions)
BT Yenilikleri ve Proje Yönetimi (IT Innovations and Project Management)
Ekonomi ve Bilgi Sistemleri (Economics and Information System)
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANININ GEREKLİLİKLERİ 
Dikkatli ve sabırlı olmak,
Matematiksel düşünebilmek,
Analiz yapabilmek,
İnsan psikolojisinden anlamak,
Kritik analizi yapabilmek,
Etkileyici konuşmalar yapabilmektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Mesleki Süreci

Yönetim Bilişim Sistemleri Mesleki Süreci

Yönetim Bilişim Sistemleri, üniversitelerin bazılarında zorunlu 1 sene İngilizce hazırlık bölümü ve 4 senelik lisans eğitimi olmak üzere toplam 5 senelik bir eğitimle, bazı üniversitelerde ise bu lisans programı İngilizce hazırlık olmadan toplam 4 senelik bir lisans programı eğitimi ile verilmektedir. İngilizce muafiyet sınavlarına girip başarılı olan öğrenciler ise 1 senelik yabancı dil eğitimini almadan 4 senelik bir lisans eğitim sürecine tabi tutulur. Bu alanda alınan dersler 3 ana kola ayrılabilir.
Bilişim Dersleri: Bilgisayar programlama, Veri Yapıları ve Algoritma, Bilişim Teknolojisi, Kurumsal Kaynak Planlama vb.
İşletme Dersleri: Pazarlama, Muhasebe, İktisat, Hukuk vb.
Niteliksel Dersler: Matematik, Yöneylem Araştırması, İstatistik vb.

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri

Heyecan verici ve dinamik olması,
Hızlı iş bulabilme olanakları sağlaması,
Global bir hizmet sunması, 
Yeniliklere ve yaratıcılığa dayalı olması,
Mezuniyet sonrası yüksek ücretlerle iş imkânı sağlaması,
Girişimcilik ruhu taşıması,
Günümüz Çağı olan Endüstri 4.0’ı desteklemesi,
Takım çalışmasına dayalı olması,
Vizyonu ve saygınlığı yüksek firmalarda çalışma imkânı sağlamasından ötürü yönetim bilişim sistemleri bölümü gözde bir lisans programıdır.