TYÇÇ ve Program Çıktıları Uyumu

Bölüm Program Çıktıları - Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Çıktıları Matrisi

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri)

BÖLÜM PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

(Bilişsel, Uygulamalı)

 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 1. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

X

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 1. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 1. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

(Öğrenme yetkinliği)

 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 1. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 1. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

(Alana Özgü Yetkinlik)

 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 1. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 1. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X