Management Information System (MIS) Nedir ?

Management Information System (MIS) Nedir ?

Yönetim Bilişim Sistemleri

Management Information System(Yönetim Bilişim Sistemleri) , insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getirir. Yöneticilere karar aşamasında  yardımcı olmak için, değişik yerlerdeki bilgileri toplayarak, bir bütün halinde sunmak, MIS’in en önemli görevidir. Bilgi, günümüzde stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu açıdan baktığımızda bilginin yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda management information system; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bize iki dünyanın birleşimini sunuyor. Bu birleşen 2 unsur: “İşletme” ve “Bilgisayar Mühendisliği”. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgileri, işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarıyor. Management Information Systems bu noktada teknolojiyi bir araç değil bir sonuç olarak kullanıyor.

MIS’in kabul edilmiş evrensel bir tanımı yoktur. MIS popüler olarak bilgi sistemi, bilgi ve karar sistemi, bilgisayar tabanlı bilgi sistemi olarak bilinir. MIS kavramının birden fazla tanımı vardır.

MIS’in tanımı en yalın haliyle, “örgüt içi ve dışı çevreden aldığı ham verileri toplayan, filtreden geçiren ve bunları birer anlamlı bilgi haline getirdikten sonra yöneticilere sunan bir sistemdir” şeklinde yapılabilir.

Management Information System’ in kapsamını ve amacını anlamanın daha iyi bir yolu da, aşağıda verilen YBS’nin 3 kısmının açıkça tanımlanması ile sağlanabilir. MIS aşağıda verilen 3 parçayı içerir:

 • Yönetim
 • Bilgi
 • Sistem

 Yönetim: Yönetim kısaca karar vermedir. MIS karar gereksinimlerini saptama ve destekleyici bilgi sağlama yoluyla karar verme sürecini desteklemek için vardır.

Bilgi: İyi karar vermenin gerekli malzemesi bilgidir. Bu yüzden, bilgi kaynakları belirlenmelidir. Bilgi kaynakları temelde iç ve dış kaynak olarak sınıflandırılır. MIS ile bu kaynaklardan toplanan veriler işlenerek farklı düzeylerdeki karar vermede referans alınan bilgiye dönüştürülür.

Sistem: Bir sistem, belirli amaçları başarmak için entegre olmuş biçimdeki girdiler, süreçler, çıktılar ve geri bildirimi içeren kısımların toplamı olan bir bileşendir. Bir diğer benzer tanıma göre sistem, belirli görevlerin gerçekleştirilmesi için organize edilmiş insanların, makinelerin ve yöntemlerin toplamıdır.

                 Yönetim Bilgi Sistemi

 

MIS Profesyonellerinin Özellikleri

 • İyi problem çözücülerdir.
 • Teknoloji hakkında stratejik düşünürler.
 • Zaman ve kaynakları iyi yönetirler.
 • Mükemmel iletişim yeteneğine sahiptirler.
 • Zaman ve kaynakları iyi yönetirler.
 • Ayrıntıları çok iyi görebilirler.
 • Hem teknolojiyi hem de iş dünyasını köprüleyebilirler.

MIS bölümü mezunları hangi mesleği yapabilir?

 • İş Analisti
 • Sistem Analisti
 • İş Zekası Analisti
 • Veri tabanı Analisti
 • Sistem Geliştirici
 • İş Uygulama Geliştirici 
 • BT Danışmanı
 • BT Geliştirme Proje Lideri
 • Veri tabanı Yöneticisi
 • Ağ Yöneticisi 
 • Bilgi Sistemleri Yöneticisi 
 • Web Developer
 • Teknik Destek Uzmanı
 • BT Kullanıcı İrtibat