Yönetim Bilişim Sistemleri Dersleri

T.C.
Düzce Üniversitesi

İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
ÖĞRETİM PLANI 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı*

*İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı dersleri Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu ders programına göre düzenlenecektir.

Birinci Sınıf

I. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 113

Temel Bilgi Teknolojileri

4

0

4

6

YBS 115

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

5

YBS 117

Yönetim-Organizasyon

3

0

3

5

YBS 119

Pazarlama

3

0

3

5

YBS 121

Matematik I

3

0

3

5

ING 101

İngilizce I*

2

0

2

2

YBS 131

Akademik İngilizce I**

2

0

2

2

AIB 101-

Ata. İlk. ve İnk. Tarihi I

2

0

2

2

Toplam

20

0

20

30

II. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 114

Matematik II

3

0

3

5

YBS 116

Muhasebe

3

0

3

5

YBS 118

İktisat

3

0

3

5

YBS 120

İstatistik

4

0

4

6

YBS 122

Örgütsel Davranış

3

0

3

5

ING 102

İngilizce II*

2

0

2

2

YBS 132

Akademik İngilizce II**

2

0

2

2

AIB 102

Ata. İlk. ve İnk. Tarihi II

2

0

2

2

Toplam

20

0

20

30

 * İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler bu dersleri alacaktır.

** İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler bu dersleri alacaktır.

İkinci Sınıf

III. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 203

Prog. Giriş

3

0

3

6

YBS 205

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

6

YBS 207

Veri Yapıları veAlgoritmalar

3

0

3

6

YBS 201

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

5

YBS 209

Üretim Yönetimi

3

0

3

5

TDB 121

Türk Dili I

2

0

2

2

Toplam

17

0

17

30

IV. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 204

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

3

0

3

7

YBS 202

İşletme Finansı

3

0

3

5

YBS 206

Pazarlama Araştırmaları

3

0

3

5

YBS 208

Girişimcilik

4

0

4

5

YBS 210

Yöneylem

4

0

4

6

TDB 122

Türk Dili II

2

0

2

2

KRP 102

Kariyer Planlama

2

0

2

2

Toplam

19

0

19

30

 

Üçüncü Sınıf

V. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 301

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

YBS 303

Kurumsal Kaynak Planlama I

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

0

15

30

VI. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 302

Bilgisayar Ağları

3

0

3

6

YBS 304

Kurumsal Kaynak Planlama II

3

0

3

6

YBS 306

Web Tasarımı ve İnternet Programlama

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

0

15

30

 

Dördüncü Sınıf

VII. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 401

Nesne Tabanlı Programlama

3

0

3

6

YBS 403

Sistem Güvenliği

3

0

3

6

YBS 405

Proje Yönetimi

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

0

15

30

VIII. Yarıyıl*

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 402

Bitirme Projesi

0

1

1

12

YBS 419

İşletmede Mesleki Eğitim

0

0

0

30

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

 

9

1

10

30

*Bu dönem öğrenci isterse “İşletmede Mesleki Eğitim (30AKTS)” dersini alabilecek ya da “Bitirme Projesi (12 AKTS) ve üç tane seçmeli dersi (3X6 AKTS) birlikte alabilecektir.

Seçmeli Dersler

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 406

Bilgi Yönetimi

3

0

3

6

YBS 407

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

3

0

3

6

YBS 408

Bilişim Hukuku

3

0

3

6

YBS 409

Bulanık Mantık

3

0

3

6

YBS 410

Çağdaş Yönetim Teknikleri

3

0

3

6

YBS 411

E-Ticaret

3

0

3

6

YBS 412

Finansal Tablolar

3

0

3

6

YBS 413

Finansal Teknikler

3

0

3

6

YBS 414

Finansal Yönetim

3

0

3

6

YBS 415

Girişimcilikte Vaka Analizleri

3

0

3

6

YBS 416

Grafik ve Animasyon

3

0

3

6

YBS 417

International Trade

3

0

3

6

YBS 418

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

6

YBS 419

İşletmede Mesleki Eğitim

0

0

0

30

YBS 420

İş Etiği

3

0

3

6

YBS 421

İş Zekâsı

3

0

3

6

YBS 422

Karar Destek Sistemleri

3

0

3

6

YBS 423

Kişisel İletişim

3

0

3

6

YBS 424

Liderlik

3

0

3

6

YBS 425

Matematiksel Programlama

3

0

3

6

YBS 426

Mobil Uygulamalar

3

0

3

6

YBS 427

Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

3

6

YBS 428

Nicel Karar Teknikleri

3

0

3

6

YBS 429

Pazarlama Stratejileri

3

0

3

6

YBS 430

Sistem Modelleme ve Simülasyon

3

0

3

6

YBS 431

Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlaması

3

0

3

6

YBS 432

Stratejik Yönetim

3

0

3

6

YBS 433

Uluslararası Ticaret

3

0

3

6

YBS 434

Veri Madenciliği

3

0

3

6

YBS 435

Yapay Sinir Ağları

3

0

3

6

YBS 436

Yapay Zekâ ve Uygulamaları

3

0

3

6

YBS 437

Yenilik Yönetimi

3

0

3

6

YBS 438

Yönetim Muhasebesi

3

0

3

6

YBS 439

Arama Motoru Optimizasyonu I

3

0

3

6

YBS 440

Arama Motoru Optimizasyonu II

3

0

3

6

YBS 441

Sistem Analizi

3

0

3

6