Lisans Genel Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Günümüz bilgi teknolojisindeki yenilikler sonucu, geleneksel işletme dünyasında birçok değişim meydana gelmiştir. Bilişim sistemleri stratejik işletme amaçlarını gerçekleştirmenin yanı sıra günlük faaliyetleri gerçekleştirmek için de gerekli hale gelmiştir.
İşletmelerin kar elde etmesi için bilişim sistemlerini ve işletme yönetimini ortak şekilde yürütme ihtiyacından doğan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü çalışma alanı haline getiren, teknoloji, yönetim ve işletme süreçlerinde yaşanan bu sürekli değişimidir. Bu sürekli değişimin ihtiyacı olarak da Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programı ortaya çıkmıştır.

Bilgi yönetimi, çağımızda olmazsa olmaz hale gelmiştir ve bilginin yönetilmesi gerekir. Bu noktada Yönetim Bilişim Sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında yaptığı çalışmalarıyla dünyanın birleşimini sunmaktadır. Birleşen iki alan İşletme ve Bilgisayar Mühendisliğini kapsamaktadır. Bilgisayar sistemleriyle oluşan bilgiler, işletmenin yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarılmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri teknolojiyi araç değil sonuç olarak kullanmaktadır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Amacı

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programının amacı sektör ayrımı yapmaksızın, bilişim sistemlerini geliştirecek ve bilişim sistemlerini yönetecek bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda lisans programı boyunca öğrenciler, hem bilişim sistemlerine yönelik dersler hem de işletme yönetimine yönelik dersler almaktadır. 
YBS’nin temelinde işletmeler ve kamu kuruluşlarında bilgisayar tabanlı enformasyon sistemlerinin kullanımına odaklanma amacı vardır. YBS, daha geniş kapsamlı olan enformasyon sistemleri okuryazarlığını gerçekleştirmeye çalışır. İşletmelerde yöneticiler ve çalışanlar tarafından kullanılan bilişim sistemlerinin kurulumu, gelişimi ve kullanımı ile için çalışır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitimi

Bölümümüz Normal Öğretim Programına 60 ve İkinci Öğretim Programına 40 öğrenci alınmaktadır.

YBS lisans programındaki dersler temelde iki gruba ayrılmaktadır. Birinci gruptaki dersler işletme yönetimi ile ilgili temel ve destekleyici derslerdir. İkinci gruptaki dersler ise bilişim ve bilişim yönetimi kapsamındaki derslerdir.

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programını öğrenciler 7 dönem aldıkları eğitimi 8.dönemde 4 aylık staj programı ile bitireceklerdir.  Bu sayede öğrencilerimiz staj imkanı ile çalışma hayatına atılmadan önce iş tecrübesi kazanmış olacaklardır.

Öğrenciler lisans mezunu olduğunda, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olan öğrenciler "MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) Uzmanı"  unvanını almaktadır.

Hızla gelişen donanım ve yazılım teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Bilişim sistemlerinde ve diğer web ortamlarında çözümler geliştirip yönetsel beceri kazanmaktadırlar. Lisans programını bitirenler kamu ve özel kurumların bilişim teknolojileri (BT) ve yazılım / sistem geliştirme bölümlerinde, danışmanlık şirketlerinde görev alabilirler.

Ders programını incelemek için Ders programları sayfasına gidebilirsiniz.